Skip to content

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.

Uiteraard houden wij rekening met uw pricavy.

Doel en doelgroep

Stichting Nazorgpunt Nederland (SNN) richt zich op herstel van cursisten die bij een GGZ instelling een ‘Intensive5’ of ‘Intensive8’ met voldoende resultaat (KIP-score <25) hebben afgerond, dan wel een soortgelijke andere intensieve behandeling. Dit gebeurt altijd met een persoonlijke, gepassioneerde en multidisciplinaire aanpak en heeft tot doel de cursisten / cliënten, samen met hun partner / gezin, te begeleiden naar een optimaal herstel. Hiermee bedoelen wij dat de cliënt zowel sociaal, emotioneel, fysiek als maatschappelijk weer een goede balans heeft weten te bereiken.

Proces van traject


Stappenplan Stichting Nazorgpunt Nederland

SNN is goed geoutilleerd om dit traject tot een succes te maken. Dit komt door de aanwezige kennis, ervaring en vaardigheden binnen het team en door haar brede netwerk en ruime keuze aan samenwerkende partners. Bovenal is dit door een  gemeenschappelijke kenmerk dat alle medewerkers sterker bindt: Passievolle betrokkenheid in het creëren van een gezonde(re) maatschappij.

Dit is goed verankerd binnen SNN door de onlosmakelijke samenwerking met de professionele en deskundige organisatie Merk Hoe Sterk.

1e Inventariserend gesprek binnen 2 weken
Stap 1: Kennismaking en inventariserend(e) gesprek(ken)
Zodra men zich heeft aangemeld via onze website of na telefonisch contact met ons secretariaat zal veelal nog dezelfde dag dat het aanmeldformulier bij ons binnen is, contact opgenomen worden voor een eerste oriënterend gesprek.
1e Inventariserend gesprek binnen 2 weken
Volgt 1 week later
Stap 2: Plan van aanpak
Na het 1e gesprek kan het zijn dat nog één of meerderde vervolggesprekken nodig zijn. Enerzijds om een beter beeld te krijgen op de daadwerkelijke hulpvraag/vragen. Anderzijds zullen we zo snel mogelijk helderheid proberen te krijgen wat nodig is om de gewenste hulp bij onze stichting ook financieel vergoed krijgen.
Volgt 1 week later
Uiterlijk over 4 weken
Stap 3: Jij en je persoonlijke coach
Met brede ondersteuning vanuit netwerkpartners wanneer andere specialisten nodig zijn.

Fase 1: Vertrouwen in jezelf en in je omgeving Ontdek je sterke punten, je missie Sportactiviteiten / vitaliteit (PMT) Weerbaarheid bevorderende activiteiten en emotieregulatie Zicht op de ideale werkomgeving Werken aan je presentatie, je personal branding .

Fase 2: Wegnemen of verminderen van obstakels. Ondersteuning gesprekken: bij sollicitaties en (overheids)instellingen.
Inzet kennis: juridisch, financieel, overheid, verzekeraar etc. Inzet netwerkpartners: banen, werkgevers, UWV, Gemeenten etc., toch één aanspreekpunt
Uiterlijk over 4 weken

Samenwerkingsverband met

Stichting Nazorgpunt Nederland heeft in de loop der jaren veel kennis en contacten opgedaan met diverse instanties waarmee wij indien nodig snel kunnen schakelen.
Tevens met een 50-tal gemeenten een ZIN (Zorg In Natura) overeenkomst aangegaan.

UWV1
MHS

Onze Cliënten aan het woord

Veel gestelde vragen

Telefonisch of via het aanmeldformulier op deze website.

Voorwaarde is dat er sprake is van spoed door een acute onveilige situatie. Dan wordt alles in het werk gesteld een plek te regelen.
De kosten zijn afhankelijk van de draagkracht van betrokkenen en van de eventuele tegemoetkoming vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke ondersteuning.

De verblijfsduur is afhankelijk de problematiek en het feit hoe snel er een ander veilig heenkomen is gevonden.

Je wordt altijd ergens in de omgeving van de betreffende nieuwe tijdelijke verblijfplaats in Nederland opgehaald door een medewerker van SNN. Deze wijst je de weg.
Op de locatie aangekomen wordt je uiteraard opgevangen en begeleid door een medewerker en krijg je een kamer aangewezen. De huisregels met worden dan ook uitgelegd.