Skip to content

ANBI & Donaties

Voor onze dienstverlening als Stichting maken we natuurlijk kosten. Giften en donaties zijn daarom altijd welkom!

Stichting Nazorgpunt Nederland heeft de ANBI erkenning (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). (Bron: Belastingdienst). Men kan zelf een periodieke of eenmalige betaling doen door een bedrag te storten op:

ING rekening : NL29 INGB 00076 83 450 t.n.v. Stichting Nazorgpunt Nederland.

Een eenmalige gift kan bij de belastingaangifte van het inkomen worden afgetrokken wanneer deze ligt tussen de 1% en de 10% van uw inkomen. Deze boven- en ondergrens gelden niet wanneer minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar wordt geschonken. In dat geval is het volledige bedrag aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Om in aanmerking te komen voor de aftrek dienen de donateur en Stichting Nazorgpunt Nederland de gift vast te leggen in een onderhandse akte van schenking. De gift hoeft dus niet te worden vastgelegd in een notariële akte.

Als u op een andere manier wilt bijdragen, bijvoorbeeld indien uw bedrijf zich maatschappelijk betrokken voelt bij de doelstellingen van de Stichting Nazorgpunt Nederland, neem dan contact met ons op via info@nazorgpunt.nl.

KvK-nummer: 70664560
Fiscaalnummer: 858413310