Skip to content

De Aanpak

Stichting Nazorgpunt Nederland tracht veilige tijdelijke verblijflocaties te creëren in combinatie met begeleiding en creatieve bezigheden voor diegene die daaraan dringend behoefte hebben.

Waarom een veilige (en geheime) verblijfs- en/of oefenlocatie?

Een opvangadres blijkt vaak zeer gewenst als mensen na hun behandeling voor PTSS of C-PTSS weer naar huis ‘moeten’ maar daar feitelijk weer in de oude geweldssituatie terugkeren, bijvoorbeeld als je in je thuissituatie te maken hebben met geweld, misbruik, discriminatie etcetera.

Stichting Nazorgpunt Nederland (hierna SNN) zorgt ervoor dat je, eventueel samen met jouw kinderen, snel een tijdelijk veilig onderdak krijgt op een ‘geheim’ adres. Heb jij hier al direct behoefte aan? Neem dan nu contact met ons op. Onze deskundige hulpverlener geeft, telefonisch of in een persoonlijk gesprek, uitleg over de mogelijkheden. Meestal zal dit gesprek nog op de dag van aanmelding plaatsvinden.

Verblijf in een opvanglocatie (rots- /rustpunt) geeft tijd en rust om na te denken over je situatie en je toekomst. Medewerkers van SNN kunnen helpen met praktische zaken, zoals financiën, loopbaan en huisvesting. Daarnaast bieden zij een luisterend oor, ondersteunen zij waar mogelijk en helpen zij met zoeken naar wenselijke oplossingen met het oog op een veilige(re) toekomst.

Wij trachten het volgende te bieden:

  • Tijdelijk een veilig onderkomen aan iedereen die veiligheid en rust nodig heeft;
  • Even tijd voor bezinning om na je behandeling geholpen te worden met het creëren van structuur voor je toekomst;
  • Iets om in te geloven, een plek waar men zich veilig en vertrouwd voelt en van waaruit je weer een toekomst kunt opbouwen;
  • Een veilige basis die je kan helpen om zoveel mogelijk uit jezelf te halen.

Bij SNN werken we op een integere manier aan je zelfvertrouwen, je  zelfpresentatie, het verbeteren van je weerbaarheid, discipline en vormgeving (d.m.v. psycho-educatie en sportactiviteiten). Wij doen dit met deskundige en ervaren hulpverleners in samenwerking met diverse gecontracteerde partijen. Kortom SNN biedt nazorg en nog veel meer!

Vragen en antwoorden:

Telefonisch of via het aanmeldformulier op deze website.

Voorwaarde is dat er sprake is van spoed door een acute onveilige situatie. Dan wordt alles in het werk gesteld een plek te regelen.
De kosten zijn afhankelijk van de draagkracht van betrokkenen en van de eventuele tegemoetkoming vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke ondersteuning.

De verblijfsduur is afhankelijk de problematiek en het feit hoe snel er een ander veilig heenkomen is gevonden.

Je wordt altijd ergens in de omgeving van de betreffende nieuwe tijdelijke verblijfplaats in Nederland opgehaald door een medewerker van SNN. Deze wijst je de weg.
Op de locatie aangekomen wordt je uiteraard opgevangen en begeleid door een medewerker en krijg je een kamer aangewezen. De huisregels met worden dan ook uitgelegd.