Skip to content

Stichting Nazorgpunt Nederland

Over Stichting Nazorgpunt Nederland

De founders van ‘Merk Hoe Sterk’ (MHS), Carel Solleveld en Raoul van Noort, hebben het plan opgevat een stichting op te richten die nazorg en advieshulp kan bieden aan mensen die een behandeling hebben afgerond voor PTSS, Depressie en/of Burn-out en deze doelgroep specifiek kan ondersteunen in hun weg naar optimaal herstel.

SNN richt zich op het verder herstel van cursisten /cliënten die bij instellingen of zelfstandige behandelaars hun behandeling voor PTSS, Depressie en/of Burn-out in voldoende mate hebben afgerond. In elk geval met zodanig resultaat en zonder nog extreem aanwezige beperkingen dat een pragmatische coaching, eventueel in combinatie met tijdelijke opvang, kan worden gerealiseerd.

Coaching

De coaching gebeurt met een persoonlijke, gepassioneerde en multidisciplinaire aanpak door deskundigen uit het partner-netwerk van SNN. De coaching heeft tot doel de cursisten te begeleiden naar een sociaal, emotioneel, fysiek en maatschappelijk balans.

Doelgroep

Voor succesvol behandelde cursisten /cursisten met PTSS, Depressie en/of Burn-out, waarbij echter nog beperkingen aanwezig zijn die men niet zelfstandig kan overwinnen, zou een op maat gemaakte begeleiding die naadloos aansluit op de behandelingen bij de GGZ-instelling(en) en/of zelfstandige behandelaar(s), een oplossing zijn.
Het realiseren van (gedeeltelijke) re-integratie brengt veel voordelen mee: participatie in maatschappij voor de betrokkene, beperken hoge kosten bij UWV, werkgever en verzekeraar.  Het is van belang dat dit dan wel vanuit een holistische benadering plaatsvindt en door multidisciplinair team wordt opgezet met overwicht in kennis, relaties en middelen.

Hoe wij werven

De Stichting Nazorgpunt Nederland werft actief onder haar doelgroep door het vermelden van publicaties op social media en te verwijzen naar onze pagina “Donaties”. De mogelijke subsidiebronnen worden benaderd, als mede gemeenten om financiële bijdrages te leveren ter ondersteuning en verwezenlijking van onze doelen.

Hoe wij de financiën beheren

De inkomsten  welke nog voornamelijk bestaan uit donaties/giften worden beheerd door de penningmeester. Jaarlijks wordt een kascontrole verricht door daarvoor aangemelde kandidaten binnen de kascommissie.

Hoe wij bestedingen doen

Tijdens bestuursvergaderingen worden uitgaven besproken alsmede de te verwachten investeringen welke ook in de begroting zijn of worden opgenomen. Uitgaven worden immer zorgvuldig overlegd.