Skip to content

Plan van aanpak

Plan van aanpak

Na het 1e gesprek kan het zijn dat nog één of meerderde vervolggesprekken nodig zijn. Enerzijds om een beter beeld te krijgen op de daadwerkelijke hulpvraag/vragen. Anderzijds zullen we zo snel mogelijk helderheid proberen te krijgen wat nodig is om de gewenste hulp bij onze stichting ook financieel vergoed krijgen.

Dit alles wordt eerst goed geïnventariseerd. Vervolgens zullen wij met goedkeuring van de hulpvrager (middels machtiging) informeren bij de betreffende instanties. Dit kan het UWV zijn, de WMO van je gemeente of indien van toepassing je werkgever of andere belanghebbende. Als duidelijk is met welke partij wij voor eventuele vergoeding van doen hebben, zal er spoedig een gezamenlijk gesprek met die partij worden gepland. Zodra de opdrachtgever formeel bekend is (getekend akkoord van opdrachtgevers) zal het inhoudelijke Plan van aanpak worden opgesteld. Daarin worden afspraken gemaakt over het Hoe, Wat en Wanneer en voor Welke duur van verblijf, hetzij intern of dagbesteding. Ook Hoe vaak (frequentie qua uren) begeleiding kan worden ontvangen. Deze zaken zullen allemaal worden besproken en vastgelegd. We zullen duidelijk met elkaar afstemmen welke kant we op gaan.