Skip to content

Jij en je persoonlijke coach

De click en motivatie zijn essentieel → Vertrouwen

Aanvullende informatie over inhoud aanpak

Zodra de ondersteuning daadwerkelijk kan aanvangen zal altijd eerst gestart worden met het inventariseren van de acute wensen. Deze zullen in volgorde van prioriteit worden aangepakt, het zogenoemde ‘brandjes blussen’. Worden de brandjes niet geblust, kan men zich onmogelijk op het eigen herstel richten, eerst zullen altijd essentiële zakmes moeten worden aangepakt en liefst definitief worden opgelost. Vanuit onze stichting zullen veelal twee medewerkers (coaches) worden aangewezen die zich zoveel mogelijk met de cliënt /cursist bezig houden. Door het toepassen van een zogenoemd ‘duo-systeem’ kan de continuïteit van de begeleiding zoveel mogelijk worden gewaarborgd.

De gehele aanpak zal steeds gericht zijn op de prioriteiten die er liggen. Met eventuele behandelaars zal contact worden opgenomen voor juiste afstemming van onze ‘bemoeienis’.  Zodra er ruimte is om actief met de praktische ondersteuning aan te vangen, kunnen we ons richten op de weg naar herstel. Zowel fysiek als mentaal zullen begeleidingsactiviteiten worden ingezet. Deze zijn veelal individueel maar ook groepsactiviteiten worden ingezet, maar uitsluitend als dit passend is voor de persoon.

Belangrijkste is dat het vertrouwen er is en blijft, niet in de medewerkers en de Stichting Nazorgpunt Nederland maar vooral ook in jezelf!

Wat ander cursisten schetsen over de Stichting Nazorgpunt

Foto 4, IMG_1535
Foto 5, IMG_3580
IMG_8175
IMG_6482